ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť ČR z. s. se znepokojením sleduje aplikační praxi Úřadu pro civilní letectví, který ve většině případů nerespektuje platnou právní úpravu a odmítá ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví udělovat licenci (povolení) k provozování letiště a straní tak stávajícím provozovatelům letiště, jimž je takto licence zachována. Činí tak jak v případech, kdy provozovatel pozbyl souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků (například letiště Líně) k provozování letiště, tak i v případech, kdy takový provozovatel souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků k provozování letiště nikdy ani neměl (letiště Příbram). Praxe Úřadu pro civilní letectví je přitom velmi nejednotná, neboť v některých případech žádosti vlastníka letiště a letištních pozemků Úřad vyhověl (a stávajícímu provozovateli povolení odebral), v jiných však nikoli. Praxe Úřadu je nejednotná i co do rozsahu požadavku na doložení právního titulu k letištním pozemkům, kdy v případech některých letišť Úřad pro civilní letectví vyžaduje po žadateli o licenci k provozování letiště, který je vlastníkem letištních pozemků, aby ještě před udělením licence doložil vypořádání vztahů ke všem letištním pozemkům (ač v případě žádosti dle § 27 odst. 3 zákona je tento požadavek nezákonný) a v jiných případech takový požadavek nemá. Popřípadě udělí licenci na časově omezené období, kdy žadatel o licenci pak má prostor, a to již v postavení provozovatele letiště, vztahy k chybějícím letištním pozemkům vypořádat, ať již uzavřením příslušných dohod nebo iniciací řízení o zřízení věcného břemene provozování letiště podle zákona o civilním letectví.

Náhled rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ve věci letiště Točná je k dispozici ZDE.

Náhled rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ve věci letiště Mnichovo Hradiště je k dispozici ZDE.

Náhled rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ve věci letiště Vlašim je k dispozici ZDE.

Informace médií k letišti Líně jsou k dispozici ZDE. (Novinky)13.3.2017
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz